Οικονομική Επιτροπή

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση κήπων πάρκων» λόγω σημαντικής αλλαγής στα έγγραφα της σύμβασης (όροι διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 33/2019 ΑΟΕ).

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019
image_print