Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παράθεση ενός (1) γεύματος (μπουφέ) για την ημέρα των εγκαινίων χ (200) άτομα και ενός (1) δείπνου χ (3) άτομα, στα πλαίσια έγκρισης διοργάνωσης έκθεσης σε συνεργασία με το μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων με απ ευθείας ανάθεση

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011
image_print