1

Παράθεση γεύματος με κουπόνια για διακόσια εβδομήντα πέντε (275) άτομα για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2023