1

Παράθεση γεύματος με κουπόνια για εκατόν σαράντα (140) άτομα για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2020