Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print