1

ΠΑΡΟΧΗ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 2021