Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print