Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print