Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/01/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 53864/29-12-2016 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α)

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017
image_print