Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα . Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 11.320,00€ και για το έτ

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print