Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 25.310,88€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print