Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ OIK. ETΟΣ 2017

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
image_print