ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΛΥΨΗ 7 8 9 10 11 12 ΔΣ)