Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3450/30-12-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print