Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης της εκδήλωσης «Καλοκαίρι 2021», συνολικής δαπάνης, 1.405,20 € με το Φ.Π.Α. (1.230,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
image_print