1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (1 ΔΟΣΗ)