1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (2 ΔΟΣΗ)