Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
image_print