ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020