1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/08/2021 ΕΩΣ 31/08/2021 (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 20-07-2021 ΕΩΣ 19-04-2022)