Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
image_print