Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Ω.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ-ΑΠΡΙΛ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ 4646/30-12-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print