Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 6783/16-2-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/12/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016
image_print