Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 58008/16-12-2015 ΚΑΙ 58009/16-12-2015 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 16/02/2016 ΕΩΣ 16/05/2016

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print