Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ E POSTIRIXIS 1/1/2020 ΕΩΣ 31/7/2020

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020
image_print