1

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών- τήρηση διπλογραφικού συστήματος -σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υποβολής φορολογικής δήλωσης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, για τον μήνα Ιούλιο 2022.