Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 662/01-04-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020.

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print