Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 662/01-04-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print