Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 662/01-04-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
image_print