ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ο…………………… ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.