Τμήμα Προμηθειών

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2023-2024-Τμήματα 6 & 10»

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
image_print