Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print