Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
image_print