ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)