Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Περίληψης διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης για το Δήμο Δράμας»

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015
image_print