Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print