Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print