Δ/νση Δόμησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print