Δ/νση Δόμησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ 204318/15.02.2021 ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
image_print