Δ/νση Δόμησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 418891/2022 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ (595986, 597670) ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ WC ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955”, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΟΤΖΑ ΜΠΟΥΓΙΑΡ ΤΟΥ ΚΕΡΙΜ, ΣΤΟ 59 Ο.Τ., Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ, Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
image_print