Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡ. 1ου & ΤΕΛ. ΛΟΓ. ΤΟΥ ‘ΕΡΓΟΥ ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ”

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print