ΠΛΗΡ. 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ”