ΠΛΗΡ. 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ”