Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ” ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ ”

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015
image_print