Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ (ΑΠΟ 01-12-2020 ΕΩΣ 27-01-2020) — ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021
image_print