Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
image_print