Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 11ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΌ 27/02/2023 ΕΩΣ 26/03/2023)

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023
image_print