Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 12ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 26/06/2021 ΕΩΣ 25/07/2021

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print