Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 13ου &ΤΕΛΑΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 26/07/2021 ΕΩΣ 25/08/2021

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print