Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 13ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ……(ΟΜΑΔΑ Β1) – ΑΠΟ 26/07/2021 ΕΩΣ 25/08/2021

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print